Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

    Pipa, Jan
    Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
  • Účinnost odlehčovacích komor 

    Šlechtová, Tereza
    Cílem práce je zpracovat rešerši o odlehčovacích komorách. Proběhne seznámení s legislativou týkající se problematiky odlehčovacích komor, výčet jednotlivých druhů konstrukcí odlehčovacích komor a nejčastěji používanými ...