Now showing items 1-5 of 5

 • CNC stroj využitý pro výrobu součásti typu "hřídel" v malé strojírenské firmě 

  Jarkovský, Marcel
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení nového výrobku, dvou typických zá-stupců hřídelí, do malého strojírenského podniku. Řeší se ideální polotovar vzhledem k minimálním nákladům, volba vhodného stroje a nástroje ze ...
 • Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu 

  Göth, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. Práce je též zaměřena ...
 • Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. 

  Klazar, Martin
  Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.
 • Technologický projekt pro výrobu hřídele 

  Pospíchal, Josef
  Bakalářská práce pojednává o technologii výroby hřídelovité součásti procesem obrábění. Skládá se z konstrukčně-funkčního rozboru součásti, dále ze sestavení technologické dokumentace, vytisknutí vzorku na 3D tiskárně a ...
 • Výroba rotační součásti na CNC stroji 

  Hort, Zbyněk
  Hlavním tématem bakalářské práce je návrh výroby rotační součásti (hřídele). Práce obsahuje volbu polotovaru, technologický postup, návodky, návrh a popis strojů a nástrojů. Součástí práce je i výrobní výkres hřídele. Dále ...