Now showing items 1-2 of 2

  • Entropické modely datového provozu 

    Blažek, Petr
    Tato práce řeší možnosti využití entropie pro detekci anomálií v datové komunikaci a to zejména bezpečnostních útoků. Hlavní výhodou použití entropií je schopnost identifikovat neznámé útoky, protože detekuje změny v síťovém ...
  • High-Speed Anomaly Detection System Using Entropy Calculation On Fpga 

    Smékal, David; Blažek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This article discusses the use of entropy calculation on Field Programmable Gate Array (FPGA) for identifying anomalies in data communication. The article is focused on three type of entropy and described hardware-accelerated ...