Now showing items 1-7 of 7

 • Mayersnův vektor v ekonomii 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce je zaměřená na koaliční hry v teorií her. Na začátku práce jsou definované důležité pojmy, které se tyto hry popisuji. Další částí práce je taktéž aplikace těchto poznatku na reálné situaci, konkrétně se ...
 • Model strategického rozhodování ve vícehráčové hře s prvky kooperativního chování 

  Straka, Richard
  Práce se zabývá studiem matematických modelů lidského chování v sekvenčních strategických hrách, návrhem strategické situace vykazující prvky kooperace, implementací modelu a experimentováním s modelem. Pro práci byla ...
 • Nástroj pro analýzu kooperativních her 

  Kessner, Filip
  Kooperativní hry nejčastěji modelují systémy reálného světa, ve kterých jde o spolupráci nebo o společné rozhodnutí. Zkoumaným systémem může být taková drobnost, jakou je spor o košili, ale i závažný problém jako tvorba ...
 • Použití kooperativní teorie her při řešení lokálního konfliktu 

  Ilavská, Adriana
  Bakalárska práca sa zameriava na predstavenie pojmov a konceptov riešenia z oblasti kooperatívnej teórie hier. Matematický aparát je následne aplikovaný na hypotetické situácie vzniku lokálneho konfliktu v Škandinávií a v ...
 • Shapleův vektor v ekonomii 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou kooperatívnych hier, Shapleyho hodnotou a následnou aplikáciou na ekonomické a iné oblasti ľudského záujmu s využitím matematických metód. V práci sú špecifikovené dôležité pojmy ...
 • Teorie her na grafech 

  Osička, Ondřej
  Tato prace se zabyva studiem teorie her a kooperativni teorie her v kombinaci s teorii grafu. Vyuzivanym matematickym modelem hry je zde hra ve tvaru s charakteristickou funkci. Pro urceni optimalniho rozdeleni zisku u ...
 • Využití teorie her v odpadovém hospodářství 

  Osička, Ondřej
  V této práci je vytvořen model rozhodovací situace v odpadovém hospodářství využívající metody teorie her. Model tvoří nekooperativní hra pro reprezentaci konfliktu zpracovatelů odpadu a kooperativní hra pro reprezentaci ...