Now showing items 1-2 of 2

  • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských chemických společností 

    Kabáč, Ľudovít
    Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení investic do korporátních akcií. Analyzuje vnější a vnitřní okolí vybraných podniků a popisuje vývoj jejich kmenových akcií. Věnuje se vzájemnému srovnání investičních ...
  • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

    Veselý, Jiří
    Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...