Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení výkonnosti nemovitostních investičních a podílových fondů 

  Janková, Zuzana
  Diplomová práce se zaobírá hodnocením a následnou komparací výkonnosti podílových a investičních fondů se zaměřením na sektor nemovitostí. Je představena podstata a principy fungování podílových fondů, ETF a REIT a z nich ...
 • Investice do fondů kolektivního investování 

  Gajdůšek, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a zhodnocení fondů kolektivního investování pro potřeby investice volných peněžních prostředků podniku. Teoretická část je věnována investičním pojmům a legislativní a teoretické ...
 • Růstová a hodnotová investiční strategie aplikovaná na vybraných akciích z New York Stock Exchange 

  Gottwald, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: Nowadays, investors use many investment strategies. They can realize different profits using different strategies because of different principles of strategies. Author assesses two investment ...
 • Soudobé integrační tendence finančních a komoditních trhů 

  Smolík, Kamil; Karas, Michal; Boček, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The main purpose of this paper is to analyze the integration between the various sectors of the commodity markets, equity index and bond index. Moreover there are also analyzed the risk and return ...
 • Společensky odpovědné investování 

  Kličková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...