Now showing items 1-5 of 5

 • Hardwarová realizace nemocničního informačního systému 

  Tvarůžek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s hardwarovou realizací nemocničního informačního systému CLINICOM a prostudovaní softwarových možností diskových polí RAID v operačním systému CentOS. Praktická část zahrnuje návrh ...
 • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

  Skalský, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
 • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

  Skalský, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
 • Statické řešení kostela v Brně 

  Rejnart, Michal
  Tato diplomová práce řeší statický návrh střešní konstrukce přístavby kostela v Brně Lesná. Jedná se o oblou skořepinu symetrickou pouze podle jedné osy, která je v uložení sepnuta předepnutým prstencem. Zastřešení je ...
 • Systém pro kontrolu slovníků 

  Solanský, Petr
  Práce je zaměřena na implementaci informačního systému pro kontrolu a opravu překladových a výkladových elektronických slovníků ve formátu LMF. Systém nabízí sedm typů kontrol a jednu opravu hromadně měnící obsahy slovníků. ...