Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

    Plánková, Tereza
    Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
  • Rekuperace tepla z odpadních plynů tavicí pece 

    Dobai, Szabolcs
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému spätného získavania tepla z odpadových plynov taviacej pece. Prvá časť práce je venovaná stručnému popisu tepelných výmenníkov, pričom najväčší dôraz je kladený na rúrkové výmenníky. ...