Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza síťového provozu pomocí shlukové analýzy 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu pomocí shlukové analýzy. V úvodu je popsáno základní rozdělení metod detekce anomálií s jejich krátkým popisem. Následně jsou detailněji popsány metody hierarchického ...
 • Analýza velkých dat v kontextu optimalizace mobilních sítí 

  Klus, Roman
  Tato práce se zabývá technologiemi velkých dat v kontextu měření parametrů sítě. Popisuje téma velkých dat a jejich využití, představuje základní parametry sítě, jejich měření a metody zhodnocení. Vyhodnocuje RTR NetTest ...
 • Dolování dat v prostředí DB serveru Oracle a MS SQL Serveru 

  Opršal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z dat. Práce je zaměřena na získávání pravidel z relačních databází na serverech Microsoft SQL a Oracle Data mining serveru. V praktické části je popsán návrh ...
 • Electronic Communication in Private Doctors’ Surgeries in the Czech Republic 

  Novotná, Veronika; Ondrák, Viktor (IBIMA Publishing, 2016-02-11)
  Doctors’ surgeries are facing increasing demands on the time required for sending out reports, referrals and diagnoses of various kinds. This leads to a shortage of the time needed for the most important thing – patient ...
 • Hodnocení kvality výsledků shlukové analýzy 

  Schmid, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá shlukovou analýzou, zejména způsoby hodnocení kvality jejích výsledků. Poskytuje teoretický úvod ke shlukové analýze a k metrikám schopným hodnotit její kvalitu. Dokumentuje vývoj aplikace, ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá klasifikací srdečních cyklů, která využívá metodu dynamického borcení času a shlukové analýzy. Metoda dynamického borcení času sice patří mezi starší, avšak pro svou jednoduchost oproti ostatním je ...
 • Nástroj pro shlukovou analýzu 

  Hezoučký, Ladislav
  Diplomová práce se věnuje shlukové analýze dat. Jsou v ní vysvětleny základní pojmy a metody z této oblasti. Výsledkem práce je Nástroj pro shlukovou analýzu dat. Implementovány byly metody K-Medoids a DBSCAN. Součástí ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů 

  Langer, Tomáš
  Diplomová práce nazvaná Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů se zabývá testováním dvou stanovených hypotéz za využití vícerozměrné statistické metody – shlukové analýzy. Jako vstupní podkladová ...
 • Shluková analýza v oblasti biosignálů 

  Kalous, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá využitím shlukové analýzy při vyhodnocování dlouhodobých elektrokardiogramů (EKG). Pro předzpracování EKG záznamu byla použita lineární filtrace. Segmentování EKG signálu na jednotlivé srdeční ...
 • Shluková analýza v oblasti číslicového zpracování patologické řeči 

  Čapek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem parametrů kvantifikujících degradaci řečové produkce způsobenou přítomností určité řečové patologie a následným rozřazením uvažovaných patologií do skupin pomocí algoritmu k-means. ...
 • Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu 

  Malásek, Jan
  Diplomová práce se zabývá shlukovou analýzou. Shlukování má své základy v mnoha oblastech lidského vědění zahrnujících získávání dat, statistiku, biologii a strojové učení. Hlavní náplní práce je zpracování rešerše metod ...
 • Získávání znalostí z dat - shlukovací algoritmy 

  Kapavík, Radim
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou se zaměřením na problémy stanovení nezbytných parametrů shlukování. Její převážná část je věnována popisu implementace metody DENCLUE, založené na hustotě, a návrhu způsobu automatického ...
 • Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce 

  Dvořáček, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou průběhu Brdičkovy elektrochemické reakce a možnostmi jejího popisu a zpracování naměřeného katalytického signálu. První část práce se zabývá úvodem do problematiky, samostatným vznikem ...