Now showing items 1-1 of 1

  • Registrační databáze IP adres 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...