Now showing items 1-16 of 16

 • Accuracy Assessment and Cross-Validation of LPWAN Propagation Models in Urban Scenarios 

  Štůsek, Martin; Moltchanov, Dmitri; Mašek, Pavel; Mikhaylov, Konstantin; Zeman, Otto; Roubíček, Martin; Koucheryavy, Yevgeni; Hošek, Jiří (IEEE, 2020-08-12)
  With the proliferation of machine-to-machine (M2M) communication in the course of the last decade, the importance of low-power wide-area network (LPWAN) technologies intensifies. However, the abundance of accurate propagation ...
 • Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii 

  Mikulášek, Michal
  Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Efektivní zabezpečení komunikace bezdrátových nízko-energetických moderních technologií 

  Blažek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v Sigfox sítích. To zahrnuje prostudování parametrů a možností sítě a následně analýzu vhodných kryptosystémů. Práce obsahuje popis kryptografie jako takové a popis ...
 • Efficient Security Of Modern Low-Power Wireless Communication Technologies 

  Blažek, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This thesis deals with communication security in Sigfox networks. That includes studying the network’s parameters and capabilities and then analysing the appropriate cryptosystems. The thesis contains a description of ...
 • Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LoRaWAN v simulačním prostředí NS-3 

  Mašek, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na popis LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologií pro využití v IoT (Internet of Things) komunikačních scénářích. V teoretické části jsou porovnány komunikační technologie pracující v ...
 • Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LTE Cat-M1 v simulačním prostředí Network Simulator 3 

  Drápela, Roman
  Diplomová práce se zabývá implementací komunikační technologie LTE Cat-M1 v simulačním nástroji NS-3 (Network Simulator 3). V teoretické části práce jsou shrnuty klíčové pojmy týkající se IoT (Internet of Things), M2M ...
 • Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LTE Cat-M1 v simulačním prostředí NS-3 

  Maslák, Roman
  Diplomová práca je zameraná na implementáciu LTE Cat-M technológie v simulačnom nástroji Network Simulator 3 (NS-3). Na začiatku práca pojednáva o LPWA technoló giách a ich využitiu. Popísané sú hlavné časti Internetu vecí ...
 • Implementace komunikačních technologií NB-IoT a LTE-M v simulačním nástroji NS-3 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Sítě LPWA (Low-Power Wide-Area) je možné v dnešní době realizovat bezdrátovými komunikačními technologiemi NarrowBand IoT (NB-IoT), Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) a Sigfox. Každá z technologií má výhody i nevýhody, ...
 • Kontrolní a řídicí modul s IoT 

  Haman, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje průzkumu možností bezdrátového přenosu dat z řídících modulů IoT a jejich konstrukcí. Nejdříve se zabývá porovnáním bezdrátových technologií, síťových protokolů a jejich vhodnosti v závislosti ...
 • Mobilní aplikace pro podporu vzdáleného měření s využitím komunikační sítě Sigfox 

  Bulawa, David
  Cílem této práce je implementovat mobilní aplikaci pro operační systém Android. Aplikace podporuje vzdálené měření přes síť Sigfox a lokální měření přes rozhraní Bluetooth Low Energy.  Implementoval jsem ji nativně v ...
 • Secure Communication In Modern Radio Networks 

  Frei, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The goal of this research is to create fast, secure and low energy E2E encryption that would supplement the absence of such cryptosystem in the currently expanding Sigfox network and, at the same time, utilize the already ...
 • Software Defined Radio For Sigfox Technology 

  Přibyl, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with LPWAN technology Sigfox and its radio communication between end device and base station. The goal is to use SDR device to capture uplink frame sent by end device, demodulate and decode this frame. ...
 • Úlová váha 

  Žilka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provedení rešerše o možnostech řešení návrhu úlové váhy pro venkovní použití s možností odesílání dat na dálku a reálná konstrukce prototypu. V úvodní části jsou popsány parametry osmi na ...
 • Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox 

  Sadílek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navržení a postavení zabezpečovacího systému využívajícího komunikačního protokolu Internetu věcí. Systém je tvořen vývojovou deskou Arduino Nano, komunikačním modulem pro síť Sigfox a senzory ...
 • Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů 

  Mikulášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané ...