Now showing items 1-8 of 8

 • Časově-frekvenční analýza signálu 

  Kubala, Matej
  Tato práce se zabývá tématem časově-frekvenční analýzy signálu. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti spracování a spektrální analýzy signálů, speciálně zaměřené na převod z časové oblasti do oblasti frekvenční a naopak. ...
 • Interaktivní webové audio aplikace pro podporu výuky 

  Kratoš, Filip
  Semestrální práce je zaměřena na návrh webových appletů v jazyce javascript. Zabývá se návrhem šesti appletů z oblasti jednorozměrných signálů, především audiosignálů. Konkrétně to jsou applety na téma kombinace signálů, ...
 • Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích 

  Szabó, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace počítačových zařízení v bezdrátových sítích. Čerpá z existujících řešení, které dále rozšiřuje, předkládá návrh a popisuje následnou implementaci prototypu lokalizačního systému ...
 • Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů 

  Kozovský, Daniel
  Táto práca sa zaoberá zásuvným modulom csigsafe pre prekladač GCC. Používa statickú analýzu programov na odhalenie chýb v obsluhe signálov podla normy POSIX. Tento nástroj analyzuje zdrojové súbory v jazyku C a C++. Tento ...
 • Soubor programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Riško, Miroslav
  Cieľom mojej diplomovej práce je vytvorenie programov, ktoré budú slúžiť ako podpora vo výučbe. Práca je rozdelená na dve časti - teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa budem zaoberať} teóriou potrebnou k vypracovaniu ...
 • Soubor programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Riško, Miroslav
  Cieľom mojej diplomovej práce je vytvorenie programov, ktoré budú slúžiť ako podpora vo výučbe. Práca je rozdelená na dve časti - teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa budem zaoberať} teóriou potrebnou k vypracovaniu ...
 • Spektrální analýza impulsních signálů 

  Měcháček, Radek
  Analýza signálů, zvláště pak impulsních signálů a jejich další zpracování, je dnes již otázkou mnoha různých technologických odvětví. Od sdělovací techniky přes telekomunikace a akustiku, až po přírodovědné aplikace či ...
 • Webová demonstrace návrhu lineárních filtrů 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci zaměřenou na návrh číslicových filtrů. V prvních kapitolách se věnujeme teorii číslicové filtrace a návrhu číslicových filtrů. následující kapitole si shrneme a ohodnotíme ...