Now showing items 1-13 of 13

 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Digital multi-effect unit for guitar 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design the multi-effect unit containing many additional features with the smallest dimensions possible. The main problems solved during the design were: signal processor programming, C language ...
 • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...
 • Návrh digitálních filtrů na GPU 

  Vaverka, Filip
  Tato práce ukazuje jeden z přístupů k návrhu digitálních filtrů s nekonečnou impulzní odezvou a volitelným řádem. Prezentované řešení je založeno na evolučním genetickém algoritmu a umožňuje tedy přímý návrh filtru dle ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Absolon, Marek
  Práce řeší problematiku radarového měření vzdáleností s využitím pro výuku přistávání a vzlétání ultralehkých letadel.   K řešení problematiky jsou využity radary s frekvenční modulací kontinuální vlny, tedy FMCW radary. ...
 • Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2 

  Korytár, Lukáš
  Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje ...
 • Simulátor šíření radarového signálu 

  Ormoš, Michal
  Cieľom tejto práce, ako samotný názov napovedá je vytvoriť simulátor, ktorý je schopný vo virtuálnom prostredí simulovať celý priebeh zachytávania signálu vyslaného z radaru. Cez jeho vyslanie, zjednodušené odrazenie od ...
 • Speech Analysis for Processing of Musical Signals 

  Mészáros, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je obohatit hudební signály charakteristikami lidské řeči. Práce zahrnuje tvorbu audioefektu inspirovaného efektem talk-box: analýzu hlasového ústrojí vhodným algoritmem jako je lineární predikce, ...
 • Spektrální analýza EEG signálu 

  Miklenda, Petr
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu signálu EEG pomocí rychlé Fourierovy transformace. Teoretická část se skládá z popisu EEG signálu, jeho vzniku a zvolené metody pro analýzu signálu. Praktická část představuje ...
 • Two Synthesis Methods Based on Cepstral Parameterization 

  Pribil, J.; Madlova, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-06)
  The paper deals with two implementations of the speech synthesis based on the cepstral representation of the human vocal tract model. Both the approaches to speech modeling are evaluated in the frequency domain. The paper ...
 • Waveletová transformace v reálném čase v prostředí Pure Data 

  Zemánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací waveletové transformace v reálném čase v prostředí Pure Data. První kapitola je věnována teoretickému minimu waveletové transformace. Druhá kapitola je věnována programu Pure Data. ...
 • Zpracování signálů z optovláknových senzorů 

  Sikora, Vojtěch
  První kapitoly práce se zabývají rozdělením optických vláknových senzorů, digitálním zpracováním signálu a je v nich zakomponováno cenové srovnání experimentálních senzorů. Třetí kapitola se zabývá rozborem, popisem a ...