Now showing items 1-4 of 4

 • Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment 

  Vaičiukynien, Danute; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel (Elsevier, 2021-04-13)
  The fine powdered silica by-product of processing of aluminum fluoride (fertilizer plant, Lithuania) was used for zeolite synthesis as silica and aluminum source. The effect of sonication time and the time of hydrothermal ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

  Fúsek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...
 • Slévárenské písky a jejich vlastnosti 

  Odložil, Jan
  Bakalářská práce popisuje vlastnosti ostřiv používané ve slévárnách, jejich výhody a nevýhody. Nejpoužívanější ostřiva jsou křemenná, z důvodu jejich ekonomičnosti a vhodné zrnitosti. Bohužel mají i mnoho nedostatků jako ...
 • Vliv koloidního oxidu křemičitého na vybrané vlastnosti cementových past a malt 

  Barek, Jaroslav
  Předložená diplomová práce se zabývá možností použití koloidního oxidu křemičitého v cementových kompozitech. Výzkum se zaměřuje především na vybrané vlastnosti cementových past a malt s obsahem koloidního SiO2. Dva vybrané ...