Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

    Škoda, David
    Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...