Now showing items 1-8 of 8

 • Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů 

  Ščerba, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatické linku pro montáž a testování klíčků do zapalování automobilů. V první části práce jsou popsány možnosti rozestavení jednotlivých zařízení, včetně návrhů dvou layoutů. Dále ...
 • Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v polohových aplikacích 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu funkčních bloků a funkcí, pomocí nichž by komunikoval programovatelný automat (PLC) Siemens S7-300 s frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120. Komunikace mezi těmito dvěma ...
 • Optimalizace výrobního procesu s tříosými manipulátory Güdel na lince tepelného zpracování 

  Zich, Jozef
  Diplomová práca vznikla na žiadosť firmy ICE industrial services zabezpečujúcej firme Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., správu a vývoj software pre PLC. Cieľom práce bolo analyzovať softvare riadenia linky tepelného ...
 • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

  Slavík, Miroslav
  V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...
 • Porovnání komunikačních sítí a metod programování u PLC Simatic 

  Samiec, Tomasz
  Tato práce pojednává o možnostech prostředí STEP7, co se týče použitelných sítí a programovacích jazyků. Práce v první kapitole obsahuje popis různých standardů sítí včetně ukázky jejích hardwarové konfigurace. Druhá ...
 • Řízení manipulační linky suchých výrobků 

  Stříž, Martin
  Cílem projektu je vytvořit program pro řídící systém manipulační linky suchých betonových výrobků. Řídí systém je tvořen modulárním programovatelným automatem firmy Siemens Simatic S7-300. Obsluha s tímto systémem pracuje ...
 • Řízení mísírny betonových směsí 

  Kurimai, Igor
  Diplomové práci je prezentováno řízení mísírny betonových směsí Prefa Brno – závod Strážnice. Zabývá se oblastí řízení procesů pomocí řídicího systému S7 – 300 firmy Siemens. Úvodní část diplomové práce je věnována popisu ...
 • Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-200 

  Nekula, Pavel
  Diplomová práce se zabývá propojením stejnosměrného motoru s programovatelným automatem Simatic S7–224XP za účelem řízení polohy natočení a rychlosti otáčení stejnosměrného motoru.Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout ...