Now showing items 1-4 of 4

 • Elektroprojekt a řízení montážní linky 

  Tuka, Marián
  Obsahom tejto diplomovej práce je popis poloautomatickej montáţnej linky, popis návrhu a realizácie elektroprojektu vrátane rozvádzača a ovládacieho panelu spolu s popisom návrhu a realizácie riadiaceho systému vrátane ...
 • HMI aplikace v prostředí Android komunikující pomocí OPC UA 

  Hurník, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací připojení laboratorního modelu Vrtačka, vytvořením vzorové úlohy pro tento model a následně vytvoření HMI aplikace pro android. Teoretická část popisuje komunikační standart OPC ...
 • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

  Žatečka, František
  Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...
 • Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku 

  Rýznar, Jan
  Práce se zabývá návrhem řešení projektu 1007 - Měření průtoku vzduchu, jehož předmětem je začlenění snímačů průtoku a tlaku na rozvodu stlačeného vzduchu v papírenském průmyslu. Řešení využívá decentrální periferie spolu ...