Now showing items 1-5 of 5

 • Model čistící stanice pro potravinářské technologie řízené distribuovaným řídícím systémem na síti PROFIBUS. 

  Vyskočil, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá oživením modelu čistící stanice. K čištění sudů v potravinářském průmyslu. K čištění jsou použity dvě kapaliny louh a voda. V modelu čistící stanice je zapojeno několik druhů ventilů, které na ...
 • Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky 

  Vondruš, Jiří
  Práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu linky pro galvanické pokovení. První část je zaměřena na sestavení vhodného technologického postupu pro pokovení a rozložení pracovních van. Dále se zabývá návrhem mechanické ...
 • PLC program pro řízení licí věže při výrobě plynosilikátu 

  Surovec, Tomáš
  Tato práce se zabývá především tvorbou PLC programu pro řízení licí věže při výrobě plynosilikátu. Je zde přiblížena konfigurace a nastavení parametů PLC stanice firmy Siemens řady S7-300. Program je tvořen ve vývojovém ...
 • Řídicí systém výstředníkového lisu 

  Zerzánek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicích algoritmů a vizualizačního systému pro řízení výstředníkového lisu a jeho implementace do lisovací linky. Pro řízení lisu je použit řídicí systém SIMATIC S7-300 a ...
 • Řízení vrtačky - inovace laboratorních úloh 

  Czipszer, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo provést hardwarovou inovaci laboratorní úlohy Vrtačka předmětu Programovatelné automaty Vysokého učení technického v Brně. Inovaci zadání úlohy, pro její následné implementování do laboratorních ...