Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuované optimalizační programy 

    Dvořák, Pavel
    Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.