Now showing items 1-12 of 12

 • Matematický model klimatické komory 

  Hort, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření matematického modelu klimatické komory - líhně. V jejím úvodu je popsán komunikační protokol I2C. Dále jsou rozebírány snímače teploty a relativní vlhkosti. Pro zpracování dat je ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Model elektrického vozidla v programu SIMULINK/SIMSCAPE 

  Kachlík, Jan
  Tématem diplomové práce je matematický model automobilu s elektrickým pohonem. Pohon se skládá z baterie článků Li-Ion, trojfázového střídače a synchronního motoru s permanentními magnety. Hlavním úkolem této práce je ...
 • Modelování synchronního motoru s permanentními magnety v nestandardních situacích 

  Daniel, Martin
  V průmyslových aplikacích dochází k stále většímu nasazení synchronních motorů s permanentními magnety. Proto je požadována i simulace chování těchto motorů v neobvyklých situacích. Díky těmto simulacím chceme předejít ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

  Macík, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...
 • Modely stejnosměrných tranzistorových měničů v programu Simulink 

  Loup, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelů stejnosměrných měničů a ovládacího programu pro zadávání parametrů a jejich konfiguraci. První kapitola je teoretická a zabývá se popisem programu Matlab. Druhá kapitola je ...
 • Monitorování stavu mechatronických systémů 

  Horňan, Bohdan
  Táto práca je zameraná na monitorovanie a kvantitatívnu analýzu stavov synchrónnych motorov. Neustále zvyšujúce sa požiadavky na spoľahlivosť motorov rozvíjajú nové metódy prediktívnej diagnostiky, ktoré dokážu identifikovať ...
 • Návrh sady mechatronických modelů v Simscape 

  Al-Dailami, Zaid Abdulqudos Abbas
  Tato práce se zabývá především vývojem databáze modelů mechatronik v nástroji Simscape. Je rozdělena do tří hlavních částí a to následně: První část popisuje nástroj Simscape a jeho možnosti . Práce poskytuje návrh, jak ...
 • Pokročilé algoritmy řízení teploty v místnosti 

  Glos, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením tepelného modelu konkrétní místnosti a návrhem algoritmů pro ohřev a chlazení této místnosti. Pro vytvoření přesného modelu je použito rozšíření Simscape pro Matlab/Simulink a ...
 • Řízení budovy s využitím PLC výrobce Saia 

  Rejchlík, Lukáš
  Tato práce se zabývá základy problematiky řízení inteligentních budov za použití programovatelných automatů a zaměřuje se především na vytápění a osvětlení v inteligentních budovách. První část je věnována problematice ...
 • Thermal Model Of A Room In Matlab Simulink And Simscape 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with creating a thermal model of a room using Matlab Simulink and Simscape library. The model is created based on building documentation and it is evaluated against the measured temperature with good ...
 • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

  Bláha, Martin
  Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...