Now showing items 1-9 of 9

 • Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG-PON2 

  Horváth, Tomáš; Fujdiak, Radek; Čučka, Milan; Mišurec, Jiří; Mangová, Marie (IJATES, 2016-05-31)
  This article focuses on simulation and comparison of line codes NRZ (Non Return to Zero), RZ (Return to Zero) and Miller’s code for NG-PON2 (Next-Generation Passive Optical Network Stage 2) using.
 • Modelování ultrazvukového pole metodou konečných prvků 

  Göringer, Tomáš
  V první části Diplomové práce jsou popsány fyzikální principy ultrazvuku a základní veličiny ultrazvukového pole. Dále se tato část věnuje matematickému popisu Metody konečných prvku a nastiňuje základní principy ultrazvukové ...
 • Pulse Generator for Φ-OTDR in VPI photonics 

  Čučka, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper focuses on Φ–OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) systems which need short time duration and high powered pulses for proper function, because the backscattered signal is weak for proper detection. The article ...
 • Simulační modelování kinematiky VNT mechanismu 

  Zelda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním kinematiky VNT mechanismu turbodmychadla. V úvodní části je obecný přehled přeplňování spalovacích motorů, rešerše optimalizačních metod a přehled typů simulačních modelů. Následuje ...
 • Simulation And Measurement Of Mach-Zehnder Interferometer 

  Cucka, Milan; Salik, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper focuses on simulation and measurement of Mach-Zehnder interferometer. This type of sensor is used as a distributed fiber optic sensor for sensing vibration, mechanical tension and temperature. Fiber optic sensors ...
 • Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou 

  Stejskal, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje oživení a testování vibračního generátoru s pákou uloženou na hrotech podle návrhu vypracovaném na VUT v Brně. Kromě samotné konstrukce je cílem BP vytvoření simulačního modelu tohoto zařízení ...
 • Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber 

  Čučka, Milan; Münster, Petr; Kočí, Lukáš; Horváth, Tomáš; Filka, Miloslav; Vojtěch, Josef (Croatian Communications and Information Society, 2016-12-01)
  The main contribution of this paper is simulation of transmission DWDM system and high power sensor system in one optical fiber
 • Úprava konstrukce a realizace elektromagnetického generátoru s kyvným mechanismem 

  Pinček, Ladislav
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii upravenej konštrukcie generátora s valiacim členom, ktorý vychádza z generátora zostrojeného na VUT. Okrem samotnej konštrukcie je súčasťou práce aj zostavenie komplexného simulačného ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Liščák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočet teplotních polí v elektrických strojích. Nejprve se v teoretické části zabývá principy vzniku a šíření tepla v elektrických strojích, měřením teplot v elektrických strojích. Dále ...