Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

    Václavík, Martin
    Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...