Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh optimalizace skladového hospodářství 

  Fiala, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení systému práce ve skladovém hospodářství ve firmě Thermona spol. s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

  Kugler, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...
 • Návrh rozšíření informačního systému pro podporu procesů řízení výroby 

  Mynář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou procesů skladového hospodářství ve vybraném výrobním podniku. Detailní analýza se zaměřuje na procesy skladování v návaznosti na podnikový informační systém. Součástí vlastního ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Švec, Michal
  Cílem této práce je návrh skladu ve strojírenském podniku se zaměřením na zpracování plechů. V první části práce je věnována pozornost rešeršní studii o problematice skladování, logistických technologiích a o manipulaci a ...
 • Řízení zásob během implementace nového informačního systému 

  Tyralíková, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá řízením zásob při přechodu společnosti Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. na nové informační systémy. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky, informačních systémů a uvádí čtenáře ...
 • Skladový areál firmy Bidfood - stavebně technologický projekt 

  Špaček, Miroslav
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt skladového areálu firmy Bidfood. Součástí práce je řešení technologického předpisu pro vrtané piloty a montáž ocelového skeletu, organizace výstavby, návrh zařízení ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku 

  Perejdová, Jana
  Diplomová práca „Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku“ sa zameriava na zmapovanie skladovacích procesov a súčasného spôsobu skladovania vo výrobnej spoločnosti. Cieľom práce je, na základe zmapovania a analýzy ...