Now showing items 1-9 of 9

 • Příprava a organizace výstavby skladovací haly ELIT v Brně 

  Boháček, Adam
  Předmětem mé diplomové práce je návrh realizace skladovací haly Elit v Brně na základě poskytnuté projektové dokumentace. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce má za cíl stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové. Bakalářská práce obsahuje technologické podklady k provedení hrubé vrchní stavby. Tato práce má za cíl vyřešit ...
 • Skladovací hala 

  Ščudla, Pavel
  Diplomová práce na téma Skladovací hala je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcelách 2828/108, 2828/106, 2828/105, 2828/104, 2828/222, 2828/107 v katastrálním územím ...
 • Skladovací hala 

  Badár, Tomáš
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Honeš, Filip
  Zadání bakalářské práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem, která se nachází v lokalitě Kopřivnice. Hlavní hala je 18,0 m široká a přístavek 6,0 m. Celková délka haly je 54,0 m. Hlavními ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která ...
 • Skladovací hala ve Znojmě - stavebně technologický projekt 

  Holubová, Jolana
  Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. ...
 • Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory 

  Štěpánek, Michal
  Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly ve Zlíně 

  Voráčová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologického projektu skladovací haly ve Zlíně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, studii hlavních technologických etap, řešení dopravních vztahů, projekt zařízení ...