Now showing items 1-9 of 9

 • Polyfunkční dům Křenová 

  Šrubařová, Jana
  Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Bazelová, Nikola
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Křenová v Brně. Zadaná stavební parcela se nachází mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Fučíková, Jana
  Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici Křenová a Skořepka v Brně. V návrhu se uvažuje s urbanistickým návrhem nové městské třídy. Hlavní myšlenkou bylo utvořit ucelený objekt, který nebude narušovat ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Nunvářová, Marie
  Polyfunkční dům Křenová je situován na rohovou proluku mezi ulicemi Křenová a Skořepka. Urbanistický návrh je založen na vybudování Nové městské třídy podle územního plánu Brna. V parteru jsou navrženy travnaté plochy, ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Láníková, Jaroslava
  Polyfunkční dům navazuje na stávající zástavbu části ulice Křenová, kterou uzavírá a celá řada tak tvoří funkční celek. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky – muzeum, administrativu a byty. Uvnitř je klidová ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Hlavsová, Pavla
  Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici Křenová a Skořepka v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu. Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Kejdová, Veronika
  Polyfunkční dům se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě, mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. Poskytuje sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou v ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Uhrová, Veronika
  Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele s původním využitím jako parkovací plocha mezi ulicemi Křenová, Vlhká, Skořepka a uvažované nové městské třídy. Návrh vychází z myšlenky dvě hlavní funkce, dva odlišné návrhy ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Pokorná Neveselá, Eliška
  Zadání diplomové práce řeší dostavbu městské struktury v Brně v lokalitě ohraničené ulicemi Cejl, Koliště, Křenová a Vlhká. Tato lokalita je velice blízko historickému jádru města, ale až za původními hradbami. Tato lokalita ...