Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Záděra, David
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje metody vedoucí k detekci a sledování pohybujících se objektů ve videu. Z detekčních metod jsou v práci zmíněny metody odečítání pozadí, segmentace a detekční metody využívající ...
 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Filip, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné ...
 • RoboAuto - Detekce automobilů 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním zadních částí automobilů. Pro detekci je použit algoritmus Adaboost. Ke sledování se používá Kalmanův filtr. V první části práce je představen princip detekce a sledování objektů. ...
 • Vizuální sledování objektu v reálném čase 

  Šimon, Martin
  Práce se zaměřuje na vizuální sledování objektu v reálném čase ve videu s důrazem na problémy vznikající při dlouhodobém sledování. Mezi tyto problémy patří především okluze, ať už částečná či úplná, a vizuální změny ...
 • Využití knihovny OpenCV pro mechatronické aplikace 

  Černil, Martin
  Tato práce se zabývá seznámením se s knihovnou počítačové vize OpenCV, která je následně implementovaná do tří zaměřením odlišných úloh pomocí programovacího jazyka Python. Těmito úlohami jsou rozpoznání objektu a jeho ...