Now showing items 1-6 of 6

 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Vopařil, Josef
  Tato práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. Obsahuje rozbor slinutých karbidů určených pro výrobu těchto nástrojů, a to jak nepovlakovaných, tak i povlakovaných. Obsahuje taktéž příklady moderních ...
 • Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů 

  Opršál, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými ...
 • Povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Nováková, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou PVD povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů, se zaměřením na zvýšení životnosti postupových nástrojů. Především poukazuje na využití povlakovaných nástrojů v praxi ...
 • Struktura a vlastnosti slinutých karbidů 

  Novotná, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturou a vlastnostmi slinutých karbidů. Rešeršní část se týká vývoje slinutých karbidů, jejich složení a struktury, různých dalších vyskytujících se typů karbidů, jednotlivých kroků ...
 • Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů 

  Prokeš, David
  Bakalářská práce se zabývá popisem výroby rotačních nástrojů ze slinutých karbidů. Slinuté karbidy se jeví jako vhodný nástrojový materiál, který má široké možnosti použití vzhledem k houževnatosti a tvrdosti materiálu a ...
 • Výroba a všeobecné použití slinutých karbidů 

  Světelský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu slinutých karbidů a jejich následné povlakování. Dále má tato práce ukázat použití různých druhů slinutých karbidů na určité obráběné materiály a porovnat je.