Now showing items 1-7 of 7

 • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

  Zamazal, Bořivoj
  V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténní řada na bázi HMSIW 

  Horák, Lukáš
  V této praci jsou představeny lineárně polarizované antenní řady na bázi HMSIW. První antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U. Druhá antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U a tří patchů, ...
 • Štěrbinová anténa pro systémy s více anténami 

  Smrček, Jiří
  Práce se věnuje numerickému modelování štěrbinových antén s prodlouženou zemí, které lze integrovat do anténních systémů v kompaktních bezdrátových zařízeních. Jde konkrétně o antény navržené pro bezdrátové lokální počítačové ...
 • Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Sedláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem štěrbinové anténní řady na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW). V práci jsou rozebrány různé způsoby napájení antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla navrhnuta ...
 • Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu 

  Sekanina, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény pro frekvenci 10,5 GHz integrované v textilním substrátu. První část obsahuje obecnou teorii přenosových vedení. Ve druhé části je popsán návrh klasické ...
 • A Wideband Slot Antenna with Folded Parasitic Line for Multiple Band Operation 

  Mahatthanajatuphat, C.; Srisoontorn, N.; Suangun, T.; Akkaraekthalin, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  The rectangular slot antenna with rectangular stub for a wide impedance bandwidth is proposed. In addition, the interference frequency band has been rejected by placing the folded parasitic line surrounding the rectangular ...
 • X-Band Circularly Polarized HMSIW U-Slot Antenna 

  Hubka, P.; Lacik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  In this paper, a circularly polarized U-slot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna is proposed. It is based on a combination of U-shaped slot etched in the HMSIW top wall and a shorting via placed between ...