Now showing items 1-3 of 3

 • Formát XML pro značkování slovníků 

  Šubrt, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje systém správu slovníků ve formě XML. Zabývá se hlavně rodinou standardů XML (XSLT, XPath, XSD, ...) a poukazuje na kvalitní možnosti zpracování slovníkových dat uložené právě ve formě XML. V ...
 • Slovník pro mobilní zařízení s OS Android 

  Damborský, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací slovníkové aplikace pro mobilní zařízení s Android OS. Klíčovou vlastností aplikace je možnost provádět fulltextové vyhledávání. Toho je dosaženo použitím SQLite databáze s ...
 • Systém pro převod slovníků do podoby lépe využitelné pro strojový překlad 

  Schovajsa, Michal
  Práce se zabývá zpracováním slovníků v elektronické podobě, jejich převodem do jednotné podoby a zejména problémy při tomto procesu vzniklými. Předmětem práce je vytvoření systému pro odstranění některých z těchto problémů ...