Now showing items 1-1 of 1

  • Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy 

    Richter, Dominik
    Bakalářská práce je zaměřena na vývoj generátoru útoků typu Slow DoS nezávislých na protokolu aplikační vrstvy a systému schopného tyto útoky detekovat. Tyto útoky se vyznačují využitím velmi malé šířky pásma a podobností ...