Now showing items 1-4 of 4

 • Generátor kybernetických útoků 

  Gregr, Filip
  Práce je zaměřena na vývoj nástroje, který je schopen generovat kybernetické útoky. V úvodu práce jsou představeny některé útoky využívající protokoly aplikační vrstvy modelu ISO/OSI. Konkrétně se jedná o útoky známé pod ...
 • Generátor Slow DoS útoků 

  Krivulčík, Andrej
  Práca je zameraná na problematiku Slow DoS útokov a ich generovanie. Sú porovnané 3 najpopulárnejšie webové servery, ich ochranné moduly proti takýmto útokom. Bližšie je popísaný sieťový model TCP/IP, protokol HTTP (Hypertext ...
 • Rozšíření nástroje JMeter 

  Švehlák, Milan
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji JMeter a jeho možnostech rozšíření o moduly provádějící kybernetické útoky typu odepření služby (DoS - Denial of service). Na úvod je v práci uveden teoretický přehled o kybernetických ...
 • Slow Dos Attacks Detection And Mitigation 

  Sikora, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article investigates the detection and mitigation methods against Slow DoS (Demand of Service) attacks. This research is focused on Slowloris, Slow POST, Slow Read, and Apache Range Header attacks. Detection methods ...