Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vybrané firmy 

  Pavlák, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o obtížné situaci malého podniku v současně velmi agresivních tržních podmínkách. Obsahuje analýzu společnosti, konkrétně SLEPTE a SWOT analýzu. Výstupem analýz práce vydá doporučení pro vedení podniku.
 • Fondy Evropské unie a návrh financování projektu 

  Daňhelová, Aneta
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a ostatní moţnosti financování. Jejím záměrem je porozumět a zorientovat se v problematice získávání prostředků na financování ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malého podniku 

  Vantroba, Štefan
  Cielom tejto diplomovej prace je navrhnut podnikatelsky plan na rozvoj malej firmy. V prvej casti je teoreticky opisane prostredie malych firiem. Dalej je skumane obchodne prostredie firmy a adopcia praktik riadenia vztahu ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku na zahraničním trhu 

  Vodička, Vlastimil
  Bakalářská práce pojednává o expanzi společnosti The PUB Franchising s.r.o. na rakouský trh. Jedná se o koncept pivních barů, poskytujících vysokou úroveň netradičních služeb v netradičním prostředí, jenž nemá v Rakousku ...
 • Podpora drobného podnikání v České republice 

  Karmašová, Alice
  Cílem diplomové práce „Podpora drobného podnikání v České republice“ je, na základě vytvořeného vědomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, provedení analýzy současného systému podpory drobného podnikání, ...
 • Podpora drobného podnikání v České republice 

  Karmašová, Alice
  Cílem bakalářské práce „Podpora drobného podnikání v České republice“ je, na základě vytvořeného vědomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, provedení analýzy současného systému podpory drobného podnikání, ...