Now showing items 1-12 of 12

 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • BPL modem 

  Chromý, David
  Tato práce se zabývá problematikou PLC se zaměřením na technologii BPL (Broadbandover power lines - širokopásmové připojení přes elektrické vedení), která je rozvedenav teoretické části. V řešení práce jsou detailně popsány ...
 • Komunikační systém standardu Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového komunikačního systému využívajícího standardu Wireless M-Bus, který pracuje v pásmu 169 MHz. Tento systém má sloužit pro sběr dat z měřičů, které nejsou vybaveny rádiem a disponují ...
 • Negativní dopady Smart Cities na lidskou společnost 

  Sakharova, Daryna
  Koncept Smart Cities je považován za nový způsob lidského bydlení. Hlavním úkolem této práce je určení role klíčových komponentů Smart City, za účelem zhodnocení zda Smart technology přináší pohodlí a zahrnuje oblasti, kde ...
 • Řízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měření 

  Hála, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá řízením velikosti napětí v sítích NN s ohledem na nárůst distribuované výroby zejména pak obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje rešerši o stávajícím stavu sítí nízkého napětí. Následuje návrh ...
 • Smart Cities 

  Soldán, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však ...
 • Smart Grid síť s využitím PLC pro sběr dat 

  Skrášek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem Smart Grid sítě a výběrem komunikačního média. Dále popisuje vlastnosti PLC modemů a radiomodemů. Praktická část demonstruje využití úzkopásmových PLC modemů v prostředí s reálným rušením ...
 • Sniffer pro komunikaci po energetickém vedení 

  Zapletal, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzální aplikace pro zachytávání, analýzu a filtrování komunikace na energetické síti (PLC). Data poskytuje hardwarový sniffer na sériové lince RS-232. Aplikace bude využívána ...
 • Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids 

  Šťastný, Ladislav; Franek, Lešek; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-11-26)
  This paper deals with possible future development of Smart Grids based on more detailed monitoring of grid. The aim of this work is to propose measurements for low-voltage level of Smart Grids inspired by measurements known ...
 • Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení 

  Franek, Lešek
  PLC, tedy komunikace po elektrickém vedení, není žádnou novinkou. Je známa již řadu let. Nikdy se ovšem nedokázala prosadit v masovém měřítku. Existovaly pouze ojedinělé aplikace, jako například v Československu používané ...
 • Využití radiové sítě pro zajištění dispečerského řízení energetické sítě E.ON 

  Fazekas, Tamás
  Cílem práce je najít vhodný komunikační prostředek pro zajištění dispečerského řízení pro distribuční síť E.ON. Porovnávají se digitální radiové sítě, které by byly v majetku společnosti a radiové sítě mobilního operátora. ...