Now showing items 1-19 of 19

 • Chytrá domácnost 

  Pitra, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a ...
 • Chytrá domácnost 

  Konstantinov, Glib
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou inteligentních prvků a možnostmi jejích využití v domácnosti. Dále jsou popsány možnosti využití elektrické energie z fotovoltaické elektrárny a jejích srovnání z ...
 • Chytrá domácnost – knihovna pro sběr dat 

  Tomiczek, Roman
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwarové knihovny pro agregaci dat z elektroměrů a zasílání dat do centrální stanice. Jsou popsány nejvíce používané protokoly v inteligentních sítích. Práce se detailněji zabývá ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Integrace nových bezdrátových technologií a zařízení do BeeeOn brány 

  Bednařík, David
  Tato diplomová práce pojednává o integraci nových zařízení od výrobců Revogi, Tabu Lumen, Sonoff a HomeMatic do softwaru BeeeOn Gateway. Teoretická část práce se zabývá architekturou softwaru BeeeOn Gateway a popisuje ...
 • Integrace senzorů a aktorů do systému BeeeOn 

  Bednařík, David
  V této bakalářské práci bylo úkolem se seznámit s komponenty chytré domácnosti od výrobců Belkin WeMo, Philips Hue a BeeWi, nastudovat jejich komunikační protokol a vytvořit moduly do systému BeeeOn pro jejich ovládání. V ...
 • Integrace senzorů a aktorů do systému BeeeOn 

  Šišmiš, Lukáš
  Cieľom tejto práce bolo rozšíriť systém BeeeOn o modul Vektiva a preskúmať možnosti implementovania produktu Smarwi do systému BeeeOn, čo zahŕňalo nielen štúdium komunikačných protokolov, ktoré zariadenie používa ale aj ...
 • Inteligentní dům s jednočipovým počítačem 

  Piro, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentních domů, přehledem řešení, které se v~současnosti využívají, návrhem jednoduššího a finančně nenáročného řešení, výběrem řídící jednotky v podobě jednočipového počítače s ...
 • Inteligentní dům se senzory třetích stran 

  Tisovčík, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vybranými bezrátovými senzory využívajícími Z-Wave a OASiS protokol a vytvořit jednotné rozhraní pro BeeeOn systém, které umožní komunikaci s vybranými prvky. V teoretické ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ...
 • Inteligentní zařízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce stručně shrnuje problematiku inteligentních domácností a popisuje některá dostupná komerční řešení. Dále je proveden návrh jednoduchého otevřeného systému, který byl cenově dostupný a snadno použitelný. Je popsána ...
 • Návrh systému inteligentního řízení domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. ...
 • Open-Source Implementation Of Smart Home Gateway For Z-Wave Protocol 

  Krejci, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Z-Wave protocol is one of the most popular wireless protocols for home automation or smart home. However, in recent years there have been only few studies on practical measurements of this protocol. There are several ...
 • Realizace hlasového hlasového asistenta Google Home 

  Matula, Vladimír
  Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku inteligentných zariadení, s nimi spojených technológií a implementácia hlasového asistenta Google Assistant v zariadení Raspberry Pi 3. Ďalej je v práci popísaný vývoj ...
 • Smart Home System 

  Hájek, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with connecting remoted devices and controling logics between them using Blockly. In the work is used lots of technologies for examples: MQTT, Websockets GSM, Lightweight Mesh and others. The Work is based ...
 • Systém inteligentní domácnosti 

  Hájek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá ...
 • Umělá inteligence v internetové komunikaci 

  Merzliakov, Evgeniy
  Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které ...
 • Vývoj IoT systému pro domácnost 

  Vančo, Timotej
  Cieľom bakalárskej práce je spraviť rešerš súčasného stavu IoT a následne navrhnúť vytvorenie vlastného IoT riešenia pre inteligentnú domácnosť. Taktiež je cieľom vybrať vhodné komponenty pre vlastné riešenie, z ktorých ...
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...