Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza bezpečnosti zařízení v chytré domácnosti 

  Grofčík, Peter
  Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je prevedenie analýzy bezpečnosti zariadení inteligentnej domácnosti a následne otestovať a overiť  zraniteľnosti odhalené na týchto zariadeniach. Prvá časť popisuje zariadenia zo ...
 • Analýza nákladů inteligentního domu 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
 • Chytrá domácnost: digitální termostatická hlavice řízená přes WiFi 

  Bednařík, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a vytvoření prototypu chytré termostatické hlavice řízené přes WiFi, vzniklé modifikací levné digitální hlavice eQ-3 N. A dále o vytvoření systému, který by podporoval ovládání ...
 • Energetický management inteligentních budov s vazbou na OZE 

  Michálek, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením virtuální budovy řízené programovatelným automatem Foxtrot, využívající ke svému napájení i obnovitelné zdroje energie a k chodu systém úspory energie v budovách. Práce se skládá ze dvou ...
 • Inteligentní interakce robota s člověkem 

  Nováčik, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním neuronových sítí a jejich praktickým využitím při snaze o vyřešení problému inteligentní domácnosti. Využívá systém lokalizace založený na technologii WLAN, používá rekurentní neuronovou ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Kompletní řešení chytré domácnosti s využitím modulů ESP a Raspberry Pi 

  Bartoš, Martin
  V dnešní době se velice rychle rozrůstá svět chytrých zařízeních v domácnostech, které mezi sebou komunikují a usnadňují lidem život. Avšak velkým problémem pořízení takových zařízení do běžných domácností je vysoká cena ...
 • Levná stanice pro chytrou domácnost 

  Mach, Sebastián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením stanice pre inteligentnú domácnosť, ktorá bude ovládať jej externé periférie. Stanica bude komunikovať s kamerou a senzormi, sťahovať z internetu potrebné informácie a komunikovať s cloudom, ...
 • Moderní systémy pro řízení budov 

  Skoupý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chytrých domácností. Cílem této práce je provést rešerši systémů pro řízení budov a firem, které se zabývají chytrou elektroinstalací na českém trhu. U zvolených systémů Loxone, ...
 • Návrh topologie distribuovaného řídicího systému pro domácí automatizaci využívajícího technologie IoT 

  Mokrejš, Jakub
  Bakalářská práce vymezuje koncepci internetu věcí, chytré domácnosti a distribuovaného řídícího systému, poskytuje přehled komunikačních protokolů a služeb chytré domácnosti a následně diskutuje autorův vlastní návrh ...
 • Ovládací jednotka chytré domácnosti s Raspberry Pi 

  Sedlařík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti ovládané primárně hlasem. Seznamuje s touto technologií, jejím vznikem a trendy, kterými se uchyluje. Obsahuje popis architektury, komunikační a přenosové ...
 • Systém pro řízení domácnosti 

  Bajgl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu systémů pro řízení domácnosti na trhu a následným návrhem a vytvořením systému vlastního. V první části práce je uvedeno a porovnáno několik komerčně dostupných systémů určených ...
 • Vzdálená správa vestavěných systémů 

  Malina, Peter
  Možnosti dnešních vestavěných zařízení rapidně rostou. Jejich výkon dovoluje běh složitějších aplikací v prostředích Internetu věcí (IoT). Složité aplikace bývají náchylné na chyby a vyžadují průběžnou aktualizaci. Systém, ...
 • Vzdálené ovládání zařízení pomocí moderních komunikačních metod 

  Motoshin, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení chytrého domu. Součástí práce je analýza existujících řešení na trhu, teoretická analýza metod dálkového ovládaní a výběr optimálního řešení pro realizace vlastního zařízení ...