Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu 

  Klučka, Tomáš
  Diplomová práce popisuje současnou situaci v oblasti smart meteringu ve vodárenství, přehled vodoměrů vhodných pro dálkový odečet dat a jednotlivé komponenty pro aplikaci dálkového přenosu dat včetně samotného přenosu. ...
 • Komunikační systém standardu Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového komunikačního systému využívajícího standardu Wireless M-Bus, který pracuje v pásmu 169 MHz. Tento systém má sloužit pro sběr dat z měřičů, které nejsou vybaveny rádiem a disponují ...
 • Monitoring a měření energetických veličin na vodárenských objektech 

  Hála, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního problému z oblasti Smart meteringu. Cílem této práce je navrhnout inovaci měření spotřeby elektrické energie na rozlehlých objektech vodáren, které spravuje Vodárenská a.s. ...
 • Smart metering 

  Lahodný, Libor
  Semestrální práce se zabývá návrhem systému chytrých zásuvek a jejich řízení. Zásuvky jsou řízeny bezdrátově centrální jednotkou. V zásuvce je integrovaný senzor proudu určený k měření spotřeby přístroje. V případě potřeby ...
 • Systémy dálkového měření v energetice 

  Hudec, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou měření a řízení v energetice. Popisuje úvod do oblasti dálkových odečtů, řízení a popisuje současnou situaci v oboru moderních technologií Smart metering a Smart grids. Je zde rozebrána ...