Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální simulace kapaliny 

    Posolda, Jan
    Tato práce se zabývá fyzikální simulací kapaliny. Je zde popsána výchozí teorie Navier-Stokesových rovnic a jejich numerické řešení pomocí metody Smoothed particle hydrodynamics. Dále jsou rozebrány algoritmy jednotlivých ...