Now showing items 1-1 of 1

  • Design smoothie mixéru 

    Kolaříková, Eva
    Tématem bakalářské práce je design smoothie mixéru pro domácí použití. Cílem je navrhnout originální produkt s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky.