Now showing items 1-10 of 10

 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...
 • Měření polohy 

  Marek, Michal
  Tato práce popisuje možnosti snímání výchylek kormidel letounu. Je zde rozebráno množství principů snímání výchylky. Následně bylo vybráno triangulační snímač vzdálenosti a s tímto snímačem byla provedena měření.
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Možnosti automatizace měření 

  Ilichman, Ondřej
  Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech ...
 • Možnosti měření zatěžovacího momentu u elektrických strojů 

  Belica, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami merania zaťažovacieho momentu u elektrických strojov. Popisuje princíp činnosti jednotlivých snímačov a zahrňuje výpis najznámejších výrobcov daných zariadení. U výrobcov ...
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Voda, Tomáš
  Tato práce obsahuje možnosti měření kondenzované vlhkosti a vlhkosti materiálů, které tuto vlhkost absorbují. Dále popisuje návrh přípravku, na kterém kondenzuje vodní pára, pro testování snímače kondenzované vlhkosti. V ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků 

  Šula, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá inovací v automobilním průmyslu, a to v brzdové soustavě, především systémem ABS, jeho vývojem a důležitosti v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následně i spolehlivosti ...