Now showing items 1-2 of 2

  • Hra had s podporou více hráčů 

    Duží, Martin
    Tato bakalářská práce popisuje vývoj počítačové hry had s rozšířením o hru více hráčů. Úvodní část se zabývá rozborem dvou základních teoretických celků - počítačové grafiky a síťové komunikace. Obě témata se zaměřují na ...
  • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

    Daňhelová, Jana
    Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...