Now showing items 1-10 of 10

 • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

  Nosko, Svetozár
  Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
 • Application Of Fpga In Multilevel Inverters 

  Repčík, Juraj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In this paper, a single-phase five-level Active Neutral-Point Clamped inverter design is presented. The paper is focusing chiefly on control hardware and control strategy for 5-level PWM with active balancing of the charge ...
 • Asymmetric Multiprocessing on the ARM Cortex-A9 

  Riša, Michal
  Asymetrický multiprocessing (AMP) je způsob rozdělování zátěže počítačového systému na heterogenní hardwarové a softwarové prostředí. Tato práce popisuje principy AMP se zaměřením na ARM Cortex--A9 procesor a Altera Cyclone ...
 • FPGA Module for Fast Waveform Generation and Synchronous Data Acquisition 

  Eliáš, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with system for fast waveform generation and synchronous data acquisition. System is used for evaluation of optical sensors by sweep through narrow band light source. The DAQ system use dual core ARM ...
 • HW/SW Codesign for the Xilinx Zynq Platform 

  Viktorin, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi pro HW/SW codesign na platformě Xilinx Zynq. Na základě studia rozhraní mezi částmi Processing System (ARM Cortex-A9 MPCore) a Programmable Logic (FPGA) je navržen abstraktní a univerzální ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením funkce digitálního tvarovače přijmových svazků 3D radaru. V textu práce je odvozen algoritmus tvarování a detailně popsána jeho implementace na desce osazené obvodem Cyclone ...
 • Komunikace na čipu ADSP-SC58x 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem komunikace mezi jádry SHARC a ARM na platformě ADSP-SC58x, konkrétně mezi bare-metal a Linuxovými aplikacemi na čipu ADSP-SC589. Pro komunikaci jsou nastíněny současné možnosti synchronizace a ...
 • Nástroj pro grafické prototypování vestavěných systémů 

  Ilčík, Ondřej
  Práce se věnuje problematice grafického modelování vestavěných systémů pomocí dialektů jazyka UML a předkládá stručný souhrn existujících profilů. Dále se věnuje nástrojům pro podporu modelování na platformě Eclipse. V ...
 • Návrh komunikačního protokolu pro generické simulátory mikroprocesorů 

  Moskovčák, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu pro generické simulátory procesorů. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat komunikační protokol, který jednak umožní simulaci víceprocesorového systému a zároveň běh ...
 • Univerzální hardwarová platforma podporující operační systém Linux 

  Skopal, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje a vytvoření univerzální hardwarové platformy podporující operační systém Linux. Zaměřuje se především na mikroprocesory využívající architekturu ARM s jádry ARM7, ARM9 a ARM11. ...