Now showing items 1-4 of 4

 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Krejsová, Aneta
  Bakalářská práce „Sociální bydlení s prvky romské kultury“ řeší problematiku ubytování pro sociálně slabé. Jedná se o soubor čtyř bytových domů a komunitního centra na pozemku v Brně, městské části Maloměřice. Areál se ...
 • Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" 

  Kinc, Pavel
  Diplomová práce se zabývá navrhováním bytů pro sociální bydlení na základě technických požadavků na byty. Podle těchto požadavků bude sestaven algoritmus navrhování bytů v závislosti na počtu osob a z toho vyplývajících ...
 • Sociální bydlení – formy komunitního bydlení 

  Bímová, Marta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  The paper describes different types of community housing and cohousing. Community housing is a type of housing for a specific group of people with the same interests or needs. From the social point of view, there are ...
 • Sociální bydlení, Brno 

  Mašková, Klára
  Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce vytvořené v předmětu AG 32. Cílem práce je navrhnout sociální bydlení pro romské etnikum. Návrh se snaží respektovat specifika romského bydlení, především vysoký počet členů ...