Now showing items 1-5 of 5

 • Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. ...
 • Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích 

  Blažek, Jan
  Diplomová práce se zabývá propagací IT internetového obchodu na sociálních sítích. Teoretická část popisuje problematiku sociálních médií a sítí, marketingové strategie a vybraných metrik a ukazatelů na sociálních sítích. ...
 • Social Network Integration into an Information Portal 

  Herrmannová, Drahomíra
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko", a je zpracována v angličtině. Cílem bakalářské práce "Integrace sociálních sítí do informačního ...
 • Srovnání efektivnosti nízkonákladových forem reklamy 

  Mareš, Karel
  Bakalářské práce se zaměřuje na rozbor placeného i neplaceného reklamního využití sociální sítě Facebook. Placenou reklamu Facebooku potom srovnává s nástrojem společnosti Google a ukazuje výhody a nevýhody každé z nich. ...
 • Vizualizace a interpretace dat v sociální síti 

  Jirák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá získáním a interpretací dat ze sociální sítě Facebook. V bakalářské práci je využito vývojové prostředí Qt verze 5.4.1 v kombinaci s javascriptem. Vytvořená aplikace je určena pro operační systém ...