Now showing items 1-1 of 1

  • Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii 

    Volná, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou koordinace systémů sociálního zabezpečení na unijní i vnitrostátní úrovni. Předkládá základní rozbor příslušné unijní právní úpravy. Na modelových příkladech je rovněž prezentována ...