Now showing items 1-2 of 2

  • Sociální audit ve firmě Ager, spol. s r. o. 

    Neplechová, Kateřina
    Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je etika v podnikání a sociální audit. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů, dále je zdokumentována situace ve firmě. Na základě získaných údajů je proveden ...
  • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

    Kristenová, Lenka
    Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...