Now showing items 1-6 of 6

 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Krejsová, Aneta
  Bakalářská práce „Sociální bydlení s prvky romské kultury“ řeší problematiku ubytování pro sociálně slabé. Jedná se o soubor čtyř bytových domů a komunitního centra na pozemku v Brně, městské části Maloměřice. Areál se ...
 • Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" 

  Kinc, Pavel
  Diplomová práce se zabývá navrhováním bytů pro sociální bydlení na základě technických požadavků na byty. Podle těchto požadavků bude sestaven algoritmus navrhování bytů v závislosti na počtu osob a z toho vyplývajících ...
 • Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie 

  Mezei, Peter
  Na riešenom území navrhujem blokovú štruktúru v náväznosti na lokálnu mestskú štruktúru. V rámci navrhnutej urbanistickej štruktúry bol vybraný polyfunkčný objekt, ktorý v sebe spája mix mestských funkcií – obchodné podlažie ...
 • Sociální bydlení Brno 

  Krbylová, Alžbeta
  Projekt sociálneho bývania v Brne – mestskej časti Maloměřice, je predovšetkým zacielený na rómsku komunitu ako aj iné mnohopočetné rodiny. Navrhnuté objekty sú riešené ako nízko podlažná radová zástavba. Objekty sú ...
 • Sociální bydlení pro minoritní skupiny 

  Kudlová, Barbora
  Bakalářská práce řeší návrh rodinných domů v Brně - Maloměřicích a Obřanech. Hlavním cílem bylo vytvořit několik rodinných domů, které budou inspirovány tradicemi a kulturou minoritní skupiny obyvatel. Objekty jsou na ...
 • Sociální bydlení, Brno 

  Mašková, Klára
  Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce vytvořené v předmětu AG 32. Cílem práce je navrhnout sociální bydlení pro romské etnikum. Návrh se snaží respektovat specifika romského bydlení, především vysoký počet členů ...