Now showing items 1-2 of 2

  • Model rozhraní sociální sítě elektronického obchodu 

    Hrdlička, Pavel
    Cílem diplomové práce je analyzovat problematiku moderních sociálních sítí, zejména se zaměřit na sociální síť Facebook v českém prostředí a rozebrat nástroje, které nabízí pro marketingové využití. Přínosem práce je ...
  • Social Media Metrics Importance and Usage Frequency in Latvia 

    Praude, Valerijs; Skulme, Ronalds (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-01)
    Purpose of the article: The purpose of this paper was to explore which social media marketing metrics are most often used and are most important for marketing experts in Latvia and can be used to evaluate marketing campaign ...