Now showing items 1-6 of 6

 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. ...
 • Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích 

  Blažek, Jan
  Diplomová práce se zabývá propagací IT internetového obchodu na sociálních sítích. Teoretická část popisuje problematiku sociálních médií a sítí, marketingové strategie a vybraných metrik a ukazatelů na sociálních sítích. ...
 • Srovnání efektivnosti nízkonákladových forem reklamy 

  Mareš, Karel
  Bakalářské práce se zaměřuje na rozbor placeného i neplaceného reklamního využití sociální sítě Facebook. Placenou reklamu Facebooku potom srovnává s nástrojem společnosti Google a ukazuje výhody a nevýhody každé z nich. ...
 • Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu 

  Pavlík, Marcel
  Predmetom bakalárskej práce je štatistická analýza správania užívateľov internetových sociálnych sietí, z hľadiska reklamy a marketingových aktivít. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti ...
 • Vizualizace a interpretace dat v sociální síti 

  Jirák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá získáním a interpretací dat ze sociální sítě Facebook. V bakalářské práci je využito vývojové prostředí Qt verze 5.4.1 v kombinaci s javascriptem. Vytvořená aplikace je určena pro operační systém ...