Now showing items 1-5 of 5

 • The prevalence of exercise-associated hyponatremia in 24-hour ultra-mountain bikers, 24-hour ultra-runners and multi-stage ultra-mountain bikers in the Czech Republic 

  Chlíbková, Daniela (BioMed Central, 2014-02-14)
  Pro posouzení prevalence cvičení spojené s hyponatrémie (EAH) ve dvou 24 hodin na horském kole (MTB) (R1, R2), jeden 24-hodinový běh (R3) a jeden multi-stage MTB (R4) závody konané v České republice republika ve shluku ...
 • Sodium ion batteries and gel electrolytes 

  Gottwald, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with the elecdrode materials and gel electrolytes suitable for sodium-ion batteries (Na-ion batteries). In the field of electrode materials were investigated carbon materials based on CR5995 with added ...
 • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

  Daňhel, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá rychlými reaktory chlazenými tekutým sodíkem. Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. Pozornost byla věnována základním specifikacím a parametrům ...
 • Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý 

  Foral, Štěpán
  Obsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu ...
 • Záporné elektrody pro sodno-iontové akumulátory 

  Šátek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá sodno-iontovými akumulátory se zaměřením na zápornou elektrodu, seznamuje se základními pojmy v oblasti sekundárních článků a popisuje výrobu akumulátorů. Výsledkem této práce jsou otestované ...