Now showing items 1-2 of 2

  • Neuronové sítě s proměnnou topologií 

    Černík, Tomáš
    Tato práce se zabývá neuronovými sítěmi - konkrétně sítěmi s proměnnou topologií. Teoretická část popisuje neuronové sítě a jejich matematické modely. Dále ukazuje základní algoritmy pro učení neuronových sítí a rozebírá ...
  • Využití Soft Computingu v rámci řízení objednávkového cyklu 

    Šustrová, Tereza
    Dizertační práce se zabývá možnostmi využití pokročilých metod rozhodování Soft Computingu při řízení objednávkového cyklu podniku. Hlavním cílem dizertační práce je navržení modelu umělé neuronové sítě s optimální ...